Петте най-предпочитани компании в общото застраховане


Петте най-големи компании в общото застраховане у нас държат 57.7% пазарен дял към края на ноември, става ясно от данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Лидерът Армеец е с 13.8%, докато Булстрад Виена Иншурънс Груп държи 12.6 на сто от пазара. С по малко над 10 на сто пазарен дял са още Лев Инс (10.6%), ДЗИ Общо застраховане (10.4%) и Алианц България (10.3%). Следват Бул Инс и Евроинс, чийто дял е респективно 8 и 7 на сто.
 Общо 300 000 коли могат да бъдат свалени от регистрация в идните два месеца, тъй като нямат сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Премийният приход от тази полица до края на ноември надхвърля 500 млн. лв., а общите постъпления на застрахователите от застраховките, свързани с използването на превозни средства са 70%.
Кои са предпочитаните компании за ГО у нас? По данни на КФН лидер по този показател продължава да е Лев Инс, следвана от Бул Инс, ОЗК Застраховане и Армеец. Каско: Премийният приход по Каско застраховките за 11-те месеца до края на ноември 2015 г. възлиза на 434 млн. лв., спрямо 391 млн. лв. за сравнимия период на година по-рано. Най-предпочитаните компании за този вид застраховка са Армеец, Алианц България, Булстрад Виена Иншурънс Груп, ДЗИ Общо застраховане и Лев Инс.