Услуги

.Услуги – основни и допълнителни с кратка характеристика (консултантски, застрахователно посредничество, регулярна отчетност, управление на документацията, съдействие при застрахователни събития, консултации при бизнес казуси, кредитиране, пенсионно осигурителни и здравноосигурителни консултации).

На нашите клиенти предоставяме следните услуги:

  • Проучване, анализ и котировка;
  • Консултации и подпомагане при избора на застраховка и/или застрахователна компания;
  • Договаряне на условия и отстъпки;
  • Договаряне на икономически най-изгодните застрахователни покрития;
  • Подготовка на цялостни застрахователни програми;

 

С цел постигане на максимално ниво на обслужване ЗБ „Съгласие - Инс Брокер”  предлага на своите клиенти допълнително:

  • Финансови и бизнес консултации;
  • Пенсионноосигурителни консултации;
  • Здравноосигурителни консултации.