За нас

.

ЗБ „Съгласие - Инс Брокер”   ЕООД е българска частна компания, предлагаща висококачествени застрахователно посреднически услуги за крайни клиенти с цел максимално удовлетворяване на техните нужди и спестяване на времето му.

Дружеството  извършва дейността си съгласно лицензия № 306-ЗБ/29.07.2011 г. от КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР на Република България.

Притежаваме задължителна валидна застраховка "Професионална отговорност” (чл. 156, ал.1. от КЗ).

Сътрудничим си с водещите застрахователни компании;

Ръководният екип е с широки познания за местния застрахователен и финансов пазар;

Организационната ни структура е съобразена с изискванията на пазара;

 

Нашата мисия е да осигурим СИГУРНОСТ на клиентите, чрез предоставяне на най-добрите застраховки, подбрани след внимателен анализ на предложенията на застрахователните компании.

Целта ни е да бъдем максимално близо до клиента и активно да добавяме стойност в целия процес на застраховането както на индивидуални клиенти, така и на предприятията.

Нашият фокус е насочен към постоянна оптимизация на процесите, свързани най-вече с обслужването на клиентите, с индивидуалния си подход към тях и професионалното им обслужване.

Бизнес  моделът ни е  изцяло фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент – ключ  към нашия успех.

ЗБ „Съгласие - Инс Брокер”  ЕООД консултира и оказва максимално съдействие на клиентите си, както при избора и разработването на най-изгодните застрахователни схеми.

ЗБ „Съгласие” ЕООД посредничи при сключването на всички стандартни видове застраховки: имущество, автокаско, всички видове отговорности, рискови и дългосрочни животозастраховки, карго, застраховка на плавателни съдове и летателни апарати, застраховка на кредити и финансови рискове, задължителни и доброволни пенсионни осигуровки.

За всеки конкретен обект, подлежащ на застраховане, се стремим да предложим оптимална схема, която най-пълно да удовлетвори желанията на нашия клиент.

Работата ни е свързана с необходимостта да познаваме спецификата на всички предлагани от застрахователите продукти. В този смисъл клиентите ни могат да разчитат на точна и актуална информация за интересуващите ги застраховки. При корпоративни клиенти, можем да договорим и специални условия, различни от стандартните,  както и „пакетни застрахователни програми” и „комплексни услуги” (застрахователни, пенсионно-осигурителни и  финансови)

Предимства:

1. Ориентирано към клиента посредничество по всички видове застраховки, предлагани на българския пазар, както и възможността да предложим „пакетни застрахователни програми” и „комплексна услуга” за корпоративни клиенти.

2. Близко сътрудничество и отлични професионални контакти на всички нива със застрахователни компании в страната, което дава възможност  за обогатяване на предлаганите от тях продукти, разработване на специални промоции, програми за стимулиране и бонуси.

3. Дългогодишният опит на екипа

Какво Ви предлагаме:

  • Консултации и подпомагане при избора на застраховка и/или застрахователна компания;
  • Подготовка на цялостни застрахователни програми;
  • Ние ще договорим икономически най-изгодните застрахователни покрития за Вас;
  • Защита на Вашите интереси пред застрахователната компания;
  • Лоялност и Конфиденциалност;
  • Максимално близо до клиента в целия процес на застраховането и през срока на действие на застрахователния договор;

Повече от 40 постоянно действащи, представителни офиса  предлага обслужване на клиентите из цялата страна. По време на кампании за сключване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" разкриваме допълнителни временни пункта за продажби.

ЗБ „Съгласие - Инс Брокер”  ЕООД членува в Асоциация на Застрахователните Брокери в България.

Екипът на ЗБ „Съгласие - Инс Брокер”  ЕООД се стреми да осигури комфорт за всеки клиент, поверил му грижата за най-скъпите неща в живота си. Подробното и точно консултиране е основата на успешна работа с клиентите ни. Вярваме, че това ни прави по-гъвкави, по-надеждни и отваря широки възможности при изработването на индивидуални решения за всеки клиент, без значение неговата националност, дейност и характеристики.

Имаме необходимия капацитет и възможности да осигурим пълната гама обслужване – от индивидуален застрахователен продукт до цялостно поемане на застрахователната дейност от големи компании.