Полезни връзки

КФН - www.fsc.bg/

АЗБ - www.azbb.bg/

МФ - www.minfin.bg/

КАТ - www.kat.mvr.bg/

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи - www.nbbaz.bg/

ПОК „Съгласие”- www.saglasie.bg

Застрахователни дружества:

 

Гаранционен фонд - http://guaranteefund.org;

БФБ - www.bse-sofia.bg.

БНБ -  www.bnb.bg.

Централен Депозитар - www.csd-bg.bg.

Комисия за защита на потребителите - http://www.kzp.bg