Топ 7 на застрахователите у нас

Брутният премиен приход на компаниите от общото застраховане в България за първите пет месеца на 2015 г. възлиза на 635.5 млн. лв., сочат данни на Комисията за финансов надзор. Спрямо година по-рано, когато премийните приходи възлязоха на 597 млн. лв., е отчетен ръст от 6.4%. Седемте най-големи компании от общото застраховане в страната имат пазарен дял от 73.6%, показват изчисления на Profit.bg. Лидерите в сектора са Булстрад Виена Иншурънс Груп с 14.05%, следвани от Армеец и Лев Инс с респективно 13.46 и 10.86 на сто. Следват ДЗИ Общо застраховане, Алианц България, Евроинс и Бул Инс. Топ 10 на най-големите застрахователни компании се допълва от ОЗК Застраховане, Виктория и Дженерали. Лидер в гражданската отговорност е Лев Инс, а при Каско-то – Армеец.