Най-печелившите и най-губещите компании в застраховането у нас

Градушката през 2014 г. сериозно намали печалбите на компаниите от общото застраховане в страната, сочат окончателните данни на Комисията за финансов надзор. За цялата година компаниите от сектора отчитат печалба от 1.8 млн. лв. спрямо 66 млн. лв. положителен финансов резултат за година по-рано. Най-големи загуби в сектора отчитат Армеец и Булстрад Виена Иншурънс Груп, съответно 10.879 млн. лв. и 10.2 млн. лв., докато Дженерали приключи годината със загуба от 9.177 млн. лв. На загуба от над 1 млн. лв. са още Уника (6.3 млн. лв.), Алианц България (5.6 млн. лв.), ХДИ Застраховане (1.95 млн. лв.) и Групама Застраховане (1.4 млн. лв.). На обратния полюс са Енергия и Виктория, отчели печалби от 22.6 млн. лв. и 7.5 млн. лв., както и ДЗИ Общо застраховане с положителен финансов резултат от 6.2 млн. лв. На печалба от над 1 млн. лв. са още Бул Инс, БАЕЗ и ОББ Ей Ай Джи.
В края на 2014 г. лидерите по пазарен дял са Лев Инс, Армеец и Булстрад Виена Иншурънс Груп, изпреварили ДЗИ Общо застраховане и Алианц България. Лидерите Лев Инс и Бул Инс държат съответно 24.6 и 16.3% пазарен дял от застраховките „Гражданска отговорност“. Армеец и ОЗК Застраховане са другите големи играчи при задължителната полица с 10.9 и 10.1% от пазара, докато ДЗИ Общо застраховане е с 8.5 на сто. Каско Близо 2/3 от Каско полиците у нас се правят в четири от дружествата. Лидер тук е Армеец с 24.5%, следван от Алианц България и Булстрад Виена Иншурънс Груп с по 13.71 и 13.69 на сто, докато ДЗИ е с 13.67%. Лидерът в Гражданската отговорност - Лев Инс, заема петата позиция с 6.4 на сто. Пожар и природни бедстия Енергия, Алианц България и Булстрад Виена Иншурънс Груп държат над 54 на сто от пазара в сектора. 

Прочетete повече на: http://profit.bg/news/Naj-pechelivshite-i-naj-gubeshtite-kompanii-v-zastrahovaneto-u-nas/nid-138835.html