Къде се застраховаме през 2014 г.

Преди дни Комисията за финансов надзор публикува данни за застрахователния пазар в страната за периода 1 януари – 30 септември 2014 г. Вижте кои са предпочитаните компании към момента в страната за различните видове застраховки. Четирите водещи компании в сектора на общото застраховане държат по над 10% от пазара. Лидер към края на третото тримесечие е Армеец, следван от Булстрад Виена Иншурънс Груп, Лев Инс и ДЗИ Общо застраховане. В челото са още Алианц България и Бул Инс, а с над 5% пазарен дял са още Евроинс и Виктория. Най-масовата и задължителна полица „Гражданска отговорност“ се сключва най-често в Лев Инс и Бул Инс, реализирали 106 млн. лв. и 68.4 млн. лв. премиен приход. Следват Армеец, ОЗК Застраховане и Булстрад Виена Иншурънс Груп. Армеец пък е предпочитаната компания в страната, когато става въпрос за Каско. След нея се нареждат  Булстрад Виена Иншурънс Груп, ДЗИ Застраховане, Алианц България и Лев Инс. Третата най-популярна застраховка е „Пожар и природни бедствия“, съставляваща 17.5% от брутните премийни приходи. За сравнение, автомобилните застраховки са с дял от 69.4 на сто. Лидери при застраховките „Пожар и природни бедствия“ са Енергия, Булстрад Виена Иншурънс Груп, Алианц България, Виктория и ДЗИ Общо застраховане. Трите водещи компании в сектора отчитат загуби към 30 септември, сочат още данните на Комисията за финансов надзор. Отрицателният финансов резултат за Армеец е от 11.78 млн. лв., а загубите за Булстрад Виена Иншурънс Груп и Лев Инс са съответно 661 хил. лв. и 2.7 млн. лв. ДЗИ Общо застраховане отчита печалба от 1.4 млн. лв. към края на септември, Алианц България е със загуба от 9.7 млн. лв.