Правим половината от застраховките в четири компании

Четирите най-големи общозастрахователни компании в България държат 49.1% пазарен дял, сочи справка на Profit.bg. Лидерът в сектора към юли е Армеец, която е дъщерна компания на публичната Химимпорт с пазарен дял от 13.43 на сто. Втората позиция се заема от Булстрад Виена Иншурънс Груп с дял от 13.03 на сто, изпреварила Лев Инс (12.61%) и ДЗИ Общо застраховане (10.04%). Бул Инс и Алианц България са плътно зад лидерите със съответно 9.40 и 8.98 на сто. Застраховките, касаещи моторни превозни средства (Каско и Гражданска отговорност), заемат най-голям дал – 69.8 на сто от брутните премийни приходи на компаниите. Следват „Пожар и природни бедствия и други щети на имуществото“, както и Злополука и заболяване“ с респективно 17.3 и 4.6 на сто.