Знаете ли, че... за застраховането

Само за първите шест месеца на 2014 г. компаниите от общото застраховане в страната са реализирали брутен премиен приход от 720 млн. лв. Печалбите на дружествата от сектора пък възлизат на близо 30 млн. лв. Вижте няколко факта, които описват бизнеса за първите шест месеца: 1. Армеец, Булстрад Виена Иншурънс Груп и Лев Инс са водещите три компании, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Освен тях, единствено ДЗИ Общо застраховане има повече от 10% дял от пазара; 2.  Лев Инс и Бул Инс остават най-предпочитаните дружества за сключване на задължителната полица „Гражданска отговорност“, изпреварили Армеец, ОЗК Застраховане и ДЗИ Общо застраховане, оформящи топ 5. 3. Лидерът по пазарен дял по данни на Комисията за финансов надзор - Армеец, заема челната позиция и при Каско застраховките с премиен приход от над 50 млн. лв. Втория Булстрад Виена Иншурънс Груп е с 28.5 млн. лв. премиен приход, като изпреварва Алианц България, ДЗИ Общо застраховане и Уника. 4.  Предпочитаните застрахователни компании за полиците „Пожар и природни бедствия“ са Булстрад Виена Иншурънс Груп, Виктория, Алианц България и ДЗИ Общо застраховане. 5. Виктория е най-печелившата компания за периода 1 януари – 30 юни с резултат от 10.8 млн. лв. Положителният финансов резултат на Енергия е 7.998 млн. лв., на Лев инс – 7.4 млн. лв., а на Алианц България – 6.2 млн. лв. 6. С най-голяма загуба към полугодието е Армеец – над 8 млн. лв. Загубите за Булстрад Виена Иншурънс Груп и Уника са от 1.494 млн. лв. и 872 хил. лв. 7. Общо 84% от изплатените обещетения в общото застраховане са по полици, свързани с използването на моторни-превозни средства, става ясно от данни на Комисията за финансов надзор. Спрямо година е отчетен спад, тъй като тогава процентът се равняваше на 88.4. 8. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 122.5 млн. лв. (3%) - от 4.052 млрд. лв. към края на юни 2013 г. до 4.174 млрд. лв. към края на същия месец на 2014 г. Те нарастват със 159 млн. лв. (4%) спрямо края на март 2014 г. (4.015 млрд. лв). 9. В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2014 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават със 75.6 млн. лв. (3%) до 2.611 млрд. лв. 10. Спрямо края на юни 2013 г. депозитите намаляват с 41 млн. лв. (4.5%) до 877.7 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 29.7 млн. лв. (4.9%) до 633.7 млн. лв.