Топ 10 на застрахователните брокери у нас към края на 2013 г.

Десетте най-големи застрахователни брокера у нас са реализирали премиен приход от 324 млн. лв. за 2013 г., сочи справка на Profit.bg. Данни на Комисията за финансов надзор от 2012 г. показват, че премийният приход на най-големите брокери в страната е възлизал на 295 млн. лв. Челната петица на най-големите брокери се запазва без изменение спрямо година по-рано. Лидер остава Ес Ди Ай Груп, следван от Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс, Марш ЕООД, Тотал Инс и ОББ Застрахователен брокер. Сред топ 10 попадат още Дженерал Брокерс, Евролайф България, АОН България, Велмар Брокерс и Брокер Инс. На следващите 11-та и 12-та позиция се намират застрахователните брокери на две от банките в страната – Райфайзен и Уникредит. Пиреос Застрахователен Брокер е 24-ти по големина в страната с премиен приход от 7.2 млн. лв. Общо 20 от компаниите отчитат премийни приходи от над 10 млн. лв. за 2013 г., спрямо 19 за година по-рано. В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46.5%) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34.6%), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.7%) и „Други щети на имущество” (3.6%). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход е основно по застраховка „Живот” и рента (74.5%).