Застраховки имущество на коледни цени от Армеец

От 01.11.2013 г. ЗАД Армеец предлага имуществени застраховки на специална коледна цена. Отстъпка в размер на 20% се предоставя при застраховки на дома и на фирменото имущество до края на февруари 2014 г. През периода на промоцията минималната премия по полица „Защитена фамилия” е 10 лв. (или само за 0.03 лева на ден). Кога и колко плаща застрахователят срещу тази сума?  Например, за жилище, наводнено от спукана водопроводна тръба, застрахователят покрива щети до 5 000 лв. Ако при наводнение или пожар са унищожени мебели или друго обзавеждане, изплатените щети са до 1 000 лв.  Описаните рискове са само част от събитията,  при които Армеец  компенсира застрахованите. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена и при значително по-високи лимити.  Процедурата за сключване е максимално улеснена – не се изискват  документи за собственост на жилището (представят се в случай на събитие), не се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 6 000 лв., не се налага те да се описват. При застраховка „Защитено имущество” минималната застрахователна премия е 20 лв. (или само за 0.06 лева на ден).

Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр. София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години със застрахователна сума 200 000 лева за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм -  премията възлиза на 110 лв., със земетресение - 290 лв. При тази застраховка също има възможност за избор на различни покрития. ЗАД Армеец осигурява 24-часов денонощен асистанс център за случаите на кражба чрез взлом по всички видове имуществени полици. Телефоните за спешни обаждания са 02/8190900 или 0887922444. Застраховката може да бъде сключена в някой от 100-те офиса на компанията, както и при застрахователните агенти и брокери, работещи с Армеец.