Пет застрахователни компании контролират 60% от пазара

Пет от функциониращите на пазара на общо застраховане компании у нас контролират близо 60% от него, сочат изчисления на Profit.bg. По последни данни от Комисията за финансов надзор лидер е Лев Инс с 14.12 на сто от пазара, следван от Булстрад Виена Иншурънс Груп с 14% и Армеец с 11.84 на сто. В топ 5 попадат още ДЗИ Общо застраховане и Бул Инс, чиито пазарен дял се равнява на 10.55 и 8.82 сто. Сред челниците са още Алианц България, Уника, Евроинс и Виктория, чийто пазарен дял е равен – 5.33 на сто, а също и Дженерали.

 

Какви изменения настъпиха на пазара през последната година? През последните 12 месеца Бул инс и Лев Инс отчитат най-бързо нарастване, като добавиха съответно 1.53 и 1.13 на сто от пазара. Главно заради вливането на Български имоти в Булстрад Виена Иншурънс Груп компанията отчита ръст от 0.76 на сто. На обратния полюс е Алианц България, отчел понижение от 1.5 на сто. Припомняме, че към края на юли 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 800.624 млн. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Отчетеният ръст на годишна база възлиза на 3.8% (при спад от 2.4% година по-рано). Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70.8% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4.1% при спад от 4% към края на юли 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18.1% от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 0.5% на общия премиен приход по имуществените застраховки при ръст от 1.8% към края на юли 2012 г.