Какъв е месечният разход за застраховка "Живот"?

   Месечната сума, отделяна по посока на застраховане, зависи най-вече от стандарта на отделния човек и от нуждите, които следва да бъдат задоволени. Всяка нужда има различна цена. Средностатистически, в момента хората заделят между 5-10 % от месечния си стандарт на живот в тази посока.

   Същото важи и за семейството. На първо място се определя стандарта на живот и въздействието на неочаквани неблагоприятни събития върху него. След това се приоритизира – кой подсигурява доходите в семейството.

   Различна е ситуацията във всяко семейство – по един начин стоят нещата при семейство, в което 100% от разходите се подсигуряват от единия от съпрузите, по друг начин, ако разходите са споделена отговорност.

   Поради посочените причини най-рационалният подход за определяне на конкретните нужди с коментари за точни суми е организирана среща със застрахователен консултант. По този начин ще научите подробно за възможностите, в същото време ще има възможност да персонализирате и заедно да изберете най-правилния вариант за вас.