Коя е най-практичната застраховка за човек, който пътува?

   Най-практичната застраховка при пътуване изобщо е застраховката злополука и по-специално тази с разширени обезщетения при пътно-транспортни произшествия.
При междунароните компании, покритията  важат 24 часа, 365 дни в годината, навсякъде по света, независимо, че застраховката може да е сключена години преди пътуването. Те гарантират изплащането на съответното застрахователно обезщетение при събитие, независимо къде се е сключило то и какъв вид медицински услуги/кое болнично заведение е ползвало лицето.

   Ако въпросът е насочен само към пътуване в чужбина, то най-практична е  т.нар. Медицинска застраховка, която се подсигурява от Общо застраховане. При този вид застраховки се подсигурява медицинско обслужване при пътуване.

   По повод коректността на съответните компании – най-добрият начин за проверка е препоръката – някой ваш близък, познат, който се е възползвал по подобна услуга. Ако не разполагате с такъв – данните на Комисията по финансов надзор по повод финансовата стабилност на съответната компания.