Основни права при сключена задължителна застраховка Гражданска Отговорност

Нов онлайн портал, целящ да повиши финансовата култура на потребителите, пусна днес Комисията за финансов надзор (КФН).

Освен възможност за отговори от страна на експерти, сайтът предоставя изчерпателна информация за финансовите продукти, а също и съвети към потребителите.

Днес ще Ви представим правата на автомобилиста при сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“:


- Никой застраховател, който извършва задължително застраховане, няма право да Ви откаже сключването на тази застраховка;


- Да уговорите в застрахователния договор заплащане на застрахователната премия наведнъж или на вноски;


- Да сключите договор и за застрахователна сума над минималните изисквания, установени от закона;


- Да получите от застрахователя застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд, като удостоверение за сключения договор;


- Застрахователят да покрие щетите, които сте нанесли на трети лица или имущество, в случай че Вие сте шофирали колата и не сте употребили алкохол или други упойващи средства;


- Гаранционният фонд да покрие щетите, които са нанесени на трети лица или имущество, в случай че колата е била открадната преди злополуката;


- Обезщетението да бъде изплатено от застрахователя в срок от 15 дни, след като сте представили всички поискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите, но не по-късно от три месеца от датата на предявяване на застрахователната претенция;


- Застрахователят трябва окончателно да се произнесе по Вашето искане за изплащане на обезщетение в тримесечния срок, като определи размера на обезщетението или даде мотивирано становище за отказ на плащане, когато отказва плащане или когато основанието или размерът на вредите не са напълно установени;- При прехвърляне на автомобила новият собственик да получи правата Ви, произтичащи от сключения договор, като в този случай е налице задължение както за Вас, така и за новия собственик, да уведомите застрахователя за прехвърлянето.

По последни данни обхватът на задължителната полица е близо 82%.