27% ръст на печалбата в сектор животозастраховане

10.783 млн. лв. е отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2012 г., сочат данните на Комисията за финансов надзор към 30 септември 2012 г.При 11.366 млн.лв. за същия период на 2011 г.се отчита намаление от 5.13%.

Финансовият резултат обаче се е увеличил с цели 27% - от 21.361 млн. лв. на 27.129 млн.лв.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2012 г., възлиза на 180 161 000 лв., с което се реализира ръст от 3% на годишна база.

Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 68 922 000 лв., като се отчита увеличение от 1.5% на годишна база.

Сумата на активите в животозастраховането нараства с 6.6% и достига 1 090 831 000 лв.

Общият размер на собствения капитал е 3361 511 000 лв., а размерът на брутните технически резерви нараства с 12.2% на годишна база и достига 692 819 000 лв.

Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74.3%. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6% в структурата на портфейла на животозастрахователите.