15 факта за европейското застраховане през 2011 г.

 building_people1.074 трилиона евро са брутния премиен приход на европейския  застрахователен сектор за 2011 г. Този и множество други интересни факти стават известни от публикуваното вчера издание „Европейско застраховане – ключови факти“ на асоциацията на европейските застрахователи Insurance Europe.

Европейското застраховане продължава да е най-голямото в света. По записани премии то съставлява 36% от световното застраховане. За сравнение, Северна Америка има 29% дял а Азия е с 28%. Това означава, че трите северни континента държат 93% от световния застрахователен пазар. Африка и Океания заедно генерират 4% от премиите, а Латинска Америка и Карибите – едва 3%.

С по 3% средно на година са се увеличавали брутните записани премии на европейското застраховане за последното десетилетие.

59% от премиите идват от животозастраховане, 30% - от общо застраховане и 11% - от здравни застраховки.

Моторното застраховане формира 40% от общото застраховане, като е реализирало 130 млрд. евро премии през изминалата година. На второ място е имущественото застраховане с 26% дял, а на трето - общата отговорност и злополуките с по 10%.

1 818 евро са средно застрахователните премии на човек от населението през 2011 г. в Европа. 1 070 от тях са платени за животозастраховане, 555 – за общо и 193 – за здравно застраховане.

Съотношението между записаните премии и брутния вътрешен продукт в Европа намалява до 7.6% през последната година. Показателят варира силно между отделните страни – от 1.3% в Турция до 13.3% в Холандия.

Близо една четвърт от европейските граждани имат медицинска застраховка.

С 0.8 млрд. евро брутни премии за 2011 г., България е на 28-о място от 32 страни в статистиката.

615 млрд. евро са платили на клиентите си европейските животозастрахователи под формата на анюитети, пенсии, обезщетения и др. през 2011 г.

305 млрд. евро са изплатените обезщетения по претенции извън животозастраховането. 100 млрд. евро от тях се пада на автомобилно застраховане, 85 млрд. – на здравно застраховане и 55 млрд. – на искове по имуществени застраховки.

Над 7.7 трилиона евро са инвестициите на европейските компании в глобалната икономика към края на 2011 г. Това се равнява на 55% от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Над 80% от инвестициите са от животозастраховане, а над 60% са на пазарни играчи от Великобритания, Франция и Германия.

5 500 компании са оперирали на европейския застрахователен пазар през 2011 г.

В европейското застраховане директно са наети 950 000 души.