Къде да се направи застраховка -  директно при застрахователната компания,  при  застрахователен агент или при застрахователен брокер?

 

Разликата е една - ОБСЛУЖВАНЕТО след като платите застрахователната премия. След като застрахователния договор е сключен и парите платени,  клиентът трябва да знае, че застрахователната компания е от другата страна на този договор.

 

Застрахователния агент е служител на застрахователната компания на граждански договор, той действа от нейно име и защитава нейните интереси.

 

Застрахователни брокер по закон /Кодекс за застраховане/ е призван да защити интересите на клиентите си. Те трябва да получат адекватни съвети при избор на застраховател и застрахователно покритие. Да осигурят навременна помощ при възникване на щета и при ликвидиране на последствията от нея.

Ние оказваме съдействие на клиентите си! Когато ни поверите грижата за осигуряването на най-ценната си собственост или дори здравето и живота си, ние няма просто да Ви "напишем" полицата. По време на целия застрахователен договор ще ви консултираме и асистираме. При щена, ние ще Ви погнем да спазите изискванията на застрахователя, да избегнете често правени елементарни грешки, които биха довели до отказ за изплащане на щета.

Ние ще Ви окажем съдействие и в случай, че не сте доволни от обезщетението, което застрахователя е преценил да изплати. Ще използваме контактите си за да постигнем споразумение или ще Ви помогнем да получите правосъдие чрез нашите адвокати, които още нямат загубено дело срещу застраховател.